Centrum Sociálnych Služieb Nemšová

Vitajte u nás

Jeseň života je krásna etapa bytia človeka,
len je potrebné dbať na to,
aby nám staroba nezanechala vrásky na duši,
keď ich už robí na tvári
. - Michel de Montaigne

   V CSS Nemšová pracujeme na tom, aby klienti nášho zariadenia pookriali, nabrali nových životných síl, sociálne zrehabilitovali, aby ich jeseň života bola krásna, plná spomienok, mnohých priateľstiev a zrkadlom našej práce je vyčarovať úsmev na tvári klienta.

   Sociálnu prácu vykonávame a uplatňujeme pri všetkých činnostiach formou rôznych terapii, aktívnym duchovným životom, cvičeniami, rôznymi besedami, organizovaním podujatí a kultúrneho života klientov. Výsledkom našej práce je minimalizovanie Inferiority - teda snaha zabrániť stavom, keď postihnutý jedinec je mimo možnosti realizácie a je zo spoločnosti vylúčený.

   Symbolom nášho zariadenia je hríb "Dubák", ktorý odráža prácu nášho personálu a veľkú snahu a odhodlanie našich klientov. Tento symbol môžeme považovať tiež za symbol jesene a prajem všetkým našim klientom, aby pobyt u nás prežili v zdraví a aby duševne rástli a cítili sa plný síl.

PhDr. Mgr. Erik  Trenčan
PhDr. Mgr. Erik Trenčan