O nás

  Centrum sociálnych služieb bolo zriadené v roku 1996 ako Zariadenie sociálnej starostlivosti, ktoré patrilo do pôsobnosti Okresného úradu v Trenčíne. Od 1.júla 2002 sa stalo jeho zriaďovateľom mesto Nemšová.

  CSS ako verejný poskytovateľ, poskytuje sociálne služby na základe zápisu do registra, ktorý vedie Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle § 62 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnych službách").