Zamestnanci

PhDr. Erik Trenčan

Vedúci CSS Nemšová
e-mail: css@nemsova.sk
mobil: 0918 767 384

Mgr. Monika Kučiaková

Hlavná sestra
e-mail:kuciakova.monika@gmail.com
tel: 032/6598 385

Mgr. Katarína Kristínová

Sestra

Bc. Anna Ďurišová, dipl.

Sestra

Bc. Erika Hulenyiová

Assistent sociálnej práce

Mária Bahnová

Opatrovateľka

Dana Hamáčková

Opatrovateľka

Darina Galková

Opatrovateľka

Bc . Eva Suchánková

Opatrovateľka

Mária Hatnančíková

Upratovačka

Otília Kiačiková

Upratovačka