Zamestnanci

PhDr. Mgr. Erik Trenčan

Vedúci CSS Nemšová
e-mail: trencan@nemsova.sk,                
mobil: 0918 767 384

Mgr. Monika Kučiaková

Hlavná sestra
e-mail:kuciakova.monika@gmail.com
mobil: 0917 662 489

Mgr. Erika Hulenyiová

Sociálny pracovník

mobil: 0944 005 695

Mgr. Dominika Kebísková

Staničná sestra 

Bc. Iveta Bierovská

Inštruktor sociálnej rehabilitácie

Mária Bahnová

Inštruktor sociálnej rehabilitácie

Miroslava Švančárková

Opatrovateľka

Monika Mĺkva

Fyzioterapeut

Jana Hudcovská

Opatrovateľka

Júlia Schedlbauer

Opatrovateľka

Iveta Lukšová

Opatrovateľka

Iveta Žáková

Opatrovateľka

Bc. Silvia Zelová

Opatrovateľka

Mária Hatnančíková

Upratovačka/práčka

Mária Bahnová

Opatrovateľka

Ruth Bosáková

Opatrovateľka

Mária Rožníková

Opatrovateľka

Emil Mišovec

Údržbár/vodič prepravnej služby

Tetiana Kulyk

Upratovačka/práčka

Viera Zelová

Upratovačka/práčka