Zamestnanci

PhDr. Erik Trenčan

Vedúci CSS Nemšová
e-mail: css@nemsova.sk
mobil: 0918 767 384

Mgr. Monika Kučiaková

Hlavná sestra
e-mail:kuciakova.monika@gmail.com
mobil: 0917 662 489

Mgr. Katarína Kristínová

Sestra

Mgr. Dominika Kebísková

Praktická sestra - asistent

Mgr. Erika Hulenyiová

Sociálny pracovník

mobil: 0944 005 695

Mária Bahnová

Opatrovateľka

Miroslava Švančárková

Opatrovateľka

Darina Galková

Opatrovateľka

Bc. Silvia Zelová

Opatrovateľka

Mária Hatnančíková

Upratovačka/práčka

Janka Matejková

Opatrovateľka

Ruth Bosáková

Opatrovateľka

Mária Rožníková

Opatrovateľka

Emil Mišovec

Údržbár/vodič prepravnej služby

Tetiana Kulyk

Upratovačka/práčka

...

Ďalší...