Zamestnanci

PhDr. Erik Trenčan

Vedúci CSS Nemšová
e-mail: css@nemsova.sk
mobil: 0918 767 384

Mgr. Monika Kučiaková

Hlavná sestra
e-mail:kuciakova.monika@gmail.com
tel: 032/6598 385

Mgr. Katarína Kristínová

Sestra

Anna Ďurišová, dipl.

Sestra

Valéria Hlávková

Sestra

Mária Bahnová

Opatrovateľka

Dana Hamáčková

Opatrovateľka

Darina Galková

Opatrovateľka

Otília Kiačiková

Upratovačka

Mária Hatnančíková

Upratovačka