Kontakt

CSS Nemšová

Odbojárov 7, 914 41 Nemšová

Návštevné hodivy

pondelok - nedela:

09:00 - 11:00

13:00 - 15:00

17:00 - 19:00

CSS Nonstop linka: +421 907 929406

+421 32 6598385

css@nemsova.sk

trencan@nemsova.sk

Centrum sociálnych služieb, Odbojárov 7, 914 41 Nemšová

zastúpený:                          primátorom JUDr. Milošom Mojtom

sídlo:                                   Mesto Nemšová

                                            ul. J. Palu 2/3

                                            914 41 Nemšová

IČO:                                     311 812

Bankové spojenie:             VÚB a.s. Trenčín

Číslo účtu:                           25124202/0200

IBAN:                                   SK 65 0200 0000000025124202

Vedúci zariadenia:              PhDr. Mgr. Erik Trenčan

Právna forma:                      CSS Nemšová je bez právnej subjektivity a je napojené na rozpočet

                                             Mesta Nemšová

Zriaďovateľ:                         Mesto Nemšová