Cenník

Tabuľka prehľadu platieb v Zariadení opatrovateľskej služby v CSS Nemšová podľa stupňa odkázanosti na sociálnu službu prepočítaná na počet dní v mesiaci.