Portfólio

Centrum sociálnych služieb Nemšová poskytuje tieto druhy sociálnych služieb

I. Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Medzi tieto služby patrí Zariadenie opatrovateľskej služby.

II. sociálne služby krízovej intervencie, ktorými sú sociálne služby v zariadení núdzového bývania a v útulku.