COVID 19

Krízový plán CSS Nemšová v prípade vyhlásenia karantény pri potvrdení výskytu COVID 19