COVID 19

Krízový plán CSS Nemšová v prípade vyhlásenia karantény pri potvrdení výskytu COVID 19

Smernica č. 1/2021 - Návštevný poriadok v CSS Nemšová počas pandémie